Dịch vụ máy chủ ảo

Dịch vụ cơ bản

TÊN GÓI DỊCH VỤ TAKE-A TAKE-B TAKE-C
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC GÓI
Khu vực máy chủ Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Dung lượng lưu trữ 25GB 60GB 120GB
RAM 2GB 4GB 8GB
CPU Power 3000 4000 5000
Root
Chứng chỉ số SSL Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
Băng thông 100Mbps 100Mbps 100Mbps
Dung lượng truyền tải Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hệ điều hành Cent OS 7 Cent OS 7 Cent OS 7
Địa chỉ IP 1 1 1
Quản lý hosting Webmin Webmin Webmin
Hỗ trợ kỹ thuật 24×7 24×7 24×7
Giá
Phí khởi tạo dịch vụ 990.000 VNĐ 990.000 VNĐ 990.000 VNĐ
Cước hàng tháng 990.000 VNĐ 1.590.000 VNĐ 2.290.000 VNĐ
Thời hạn hợp đồng tối thiểu 3 tháng 3 tháng 3 tháng
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thanh toán 03 tháng 2.970.000 VNĐ 4.770.000 VNĐ 6.870.000 VNĐ
Thanh toán 06 tháng (Giảm 10%) 5.346.000 VNĐ 8.586.000 VNĐ 12.386.000 VNĐ
Thanh toán 12 tháng (Giảm 20%) 9.504.000 VNĐ 15.264.000 VNĐ 21.984.000 VNĐ

Các dịch vụ bổ sung

Thêm dung lượng lưu trữ

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
+20GB (Lên tới 200GB) 50.000 VNĐ 60.000 VNĐ 180.000 VNĐ 324.000 VNĐ 576.000 VNĐ

Thêm dung lượng lưu trữ

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
Dịch vụ máy chủ giám sát 600.000 VNĐ 600.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ 3.240.000 VNĐ 5.760.000 VNĐ

Thêm cPanel

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
cPanel với WHM 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ 3.700.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ

Thêm Plesk Control Panel

Phí khởi tạo dịch vụ Cước hàng tháng Thanh toán 03 tháng Thanh toán 06 tháng Thanh toán 12 tháng
Plesk 17 Web Admin (10 domains)
WordPress Toolkit 2.0
Developer Pack
Account Management
Reseller Management
1.000.000 VNĐ 560.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ 3.024.000 VNĐ 6.048.000 VNĐ
Plesk 17 Web Admin (30 domains)
WordPress Toolkit 2.0
Developer Pack
Account Management
Reseller Management
1.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ 5.400.000 VNĐ 9.600.000 VNĐ
Plesk 17 Web Admin (Unlimited domains)
WordPress Toolkit 2.0
Developer Pack
Account Management
Reseller Management
1.000.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ 4.200.000 VNĐ 7.560.000 VNĐ 15.120.000 VNĐ
Thêm 01 ngôn ngữ 160.000 VNĐ 160.000 VNĐ 480.000 VNĐ 864.000 VNĐ 1.536.000 VNĐ
Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.