Lưu trữ đám mây

Lưu, chia sẻ, gửi và nhận tất cả các tài liệu an toàn.

Chức năng

TÊN GÓI DỊCH VỤ Lite Standard
TỔNG HỢP
Khu vực máy chủ Việt Nam Việt Nam
CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI DÙNG
Lưu trữ
Tạm thời truyền tệp cho bên ngoài
Tạm thời nhận tệp từ bên ngoài
Thông báo qua mail khi tải lên/tải xuống
Thay đổi mật khẩu
Mã hóa SSL
CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ VIÊN
Thêm / sửa đổi / xóa người dùng
Sửa đổi tên người dùng
Thêm / sửa đổi / xóa nhóm
Đặt quyền truy cập thư mục cho mỗi người dùng
Đặt giới hạn truy cập trên mỗi người dùng
Tham chiếu nhật ký
Đặt giới hạn dung lượng thư mục
Kiểm soát phiên bản tệp

Cước hàng tháng

 • Lite
  Dung lượng lưu trữ 10GB 20GB 30GB 50GB 100GB 200GB 300GB 500GB
  1 người 600.000 960.000 1.200.000 1.600.000 1.900.000 3.600.000 5.100.000 8.000.000
  3 người 800.000 1.160.000 1.400.000 1.720.000 2.100.000 3.800.000 5.300.000 8.200.000
  5 người 1.000.000 1.360.000 1.600.000 2.000.000 2.300.000 4.000.000 5.500.000 8.400.000
  10 người 1.900.000 2.260.000 2.500.000 2.900.000 3.200.000 4.900.000 6.400.000 9.300.000
  20 người 3.600.000 3.860.000 4.100.000 4.500.000 4.800.000 6.500.000 8.000.000 10.900.000
  30 người 5.100.000 5.460.000 5.700.000 6.100.000 6.400.000 8.100.000 9.600.000 12.500.000
  50 người 7.900.000 8.260.000 8.500.000 8.900.000 9.200.000 10.900.000 12.400.000 15.300.000
 • Lite
  Dung lượng lưu trữ 500GB 1TB 2TB 4TB
  100 người 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000
 • Backup
  Dung lượng sao lưu 10GB 20GB 30GB 50GB 100GB 200GB 300GB 500GB
  1 lần/tháng 120.000 192.000 240.000 320.000 380.000 720.000 1.020.000 1.600.000
  Dung lượng dự phòng 1TB 2TB 4TB
  01 lần/sáng 3.000.000 3.400.000 3.800.000

Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.