Sao lưu dữ liệu đám mây


Dịch vụ cơ bản

Dung lượng 100GB 250GB 500GB 1TB 2TB 3TB 5TB
Số lượng thiết bị Không giới hạn
Số lượng tài khoản người dùng Không giới hạn
Mã hóa dữ liệu 256bit AES
Nén dữ liệu
Giao diện web
Cước hàng tháng 400.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 12.000.000 20.000.000
1) Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
2) Công ty TNHH Chiroro-Net Việt không chịu trách nhiệm nếu các bản sao lưu bị lỗi không phục hồi được vì bất cứ lý do gì.